Acasa

PRIMĂRIA  Negru Vodă organizează concurs de recrutare pentru  ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa 53, grad profesional  Superior, coeficient de ierarhizare 3.61 din Compartimentul pentru Situații de Urgență și  Protecția Muncii.

-proba scrisă  in data de 05.07.2017, ora 10:00

-interviul în data de 07.07.2017, ora 14:00            

               Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile  de la publicarea  anunțului în Monitorul  Oficial al Romaniei,partea a III-a.

Dosarele  de înscriere la concurs trebuie să cuprinda în mod obligatoriu  documentele, conform prevederilor  art.49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 cu modificările și completările  ulterioare:

Condiţii specifice de participare pentru  ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante de Consilier, clasa 53, grad profesional  Superior, coeficient de ierarhizare 3.61;

-studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă.

              Condiţiile minime de vechime în  specialitatea studiilor-9 ani conform  art. 57,  alin. (5), lit.(c) din Legea nr. 188/1999.

              Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul  Primăriei orașului Negru Vodă.

Relații suplimentare se pot obține  la  sediul Primăriei orașului Negru Vodă – Serviciul Economic și Resurse Umane  sau la numarul de tel: 0241780195- 104.

U.A.T.NEGRU VODA – AMENAJAMENT PASTORAL – 2016