Evidenta Persoanelor

Program evidenta persoanelor

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România

Cerere pentru eliberarea actului de identitate

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

In atentia cetatenilor

Program audiente DEPABD

C.I.P. CRDS

Contravaloarea actelor de id. si a timbrului fiscal

Dov. adresei de dom.

Elib. C.I dob. cetateniei

Elib. C.I.P.

Elib.ai 14 ani

Elib.ai 18 ani

Elib.ai exp.termen de val.

Informare termene eliberare inscrierea mentiunii de resedinta

Model informare 677-2001

Pierderea,furtul,distrugerea

Program audiente mai

Schimbarea dom. din strainatate

Schimbarea dom., denumirea strazii